Om oss

Suryoyo SAT – För det Syrianska
folket, av det Syrianska folket!

Suryoyo SAT är en ny etablerad Syriansk (Arameisk) satellitkanal. Vår förhoppning med TV-kanalen är att den fungerar som
en länk mellan alla syrianer i hela världen, samtidigt som den kommer att visa att det Syrianska (Arameiska) folket och det arameiska språket är en del av världens historia och framtid.

Vårt mål med kanalen är bl.a:
– att främja den Syrianska (Arameiska) kulturen och dess historia

– att främja och utveckla det syrianska (arameiska) språket

– att främja och framhäva den syrianska (arameiska) identiteten

– att integrera den syrianska (arameiska) folket till sitt närsamhälle

– att upplysa och skapa opinion om viktiga samhällsfrågor

Organisation

Grundarna till Suryoyo Sat är de syrianska organisationerna världen över. De syrianska organisationerna i Sverige har även etablerat föreningen Bahro Suryoyo mediaförening (BSM) som är den formella ägaren av tv-kanalen.

Suryoyo SAT

– For the syriac people by the syriac people

BSM organisation utifrån en huvudstyrelse som består av representanter från grundarna, men även från lokala BSM föreningar.
Styrelsens huvuduppgift är att förvalta och styra Suryoyo SATs verksamhet. Detta sker genom uppbyggandet av olika interna avdelningar såsom:

o Ekonomi/Personal ,avdelningen
o Utbildningsavdelningen
o Teknik avdelningen
o Produktionsavdelningen

Det är i produktionsavdelningen som den reella verksamheten pågår. Produktionsverksamheten har även en specifik styrelse,
en redaktionsstyrelse som styr och ansvarar för produktionen.

l avseende till den externa organisation har BSM ett antal utskott såsom:

o Internationella utskottet
o Rådgivningsutskottet
o Utvecklingsutskottet
o Marknadsföringsutskottet

Förutom detta finns också ett mycket tätt samarbete med andra syrianska (arameiska) organisationerna i Europa. Detta regleras även genom att det finns flertalet mediaföreningar i andra europeiska länder och tillsammans bildar dessa föreningar och tv-kanalen ett nätverk som samverkar.

Verksamhet

Inom ramen för tv-kanalen erbjuder vi en varierande flora av aktiviteter. Vi visar både
kulturella, historiska och mer nöjesinriktade program. Nedan redogör vi lite övergripande om olika programområden.

Nyhetsprogram

Inom ramen för vårt programutbud kommer sänder vi självklart uppdaterade nyheter, dels om den Syrianska (Arameiska) folkgruppen, men även andra världshändelser.
Ambitionen är att nyheterna kommer att sändas dagligen. Vidare sänder vi även under denna tablå undersökande journalistiska
program som vrider och vänder på olika ämnesområden. Vi sänder även olika debatt program om diverse samhällsfrågor.

Kulturprogram

En viktig del hos den syrianska (arameiska) folkgruppen är dess kultur, historia och tradition. Inom detta programutbud
fångar vi upp dessa frågor. Det handlar därför dels om att diskutera, men även att informera om vår bakgrund och dess olika
stöttestenar.

Vi sänder såväl små som stora kulturella program. Andra inslag är att försöka sända teater, sang och mycket mer,
Vi erbjuder er med andra ord en nostalgitripp både bakat såväl som framåt i den kulturella världen

Suryoyo SAT

– For the syriac people by the syriac people

Barnprogram

Barnprogram som stimulerar barns språkkunskaper och andra färdigheter, samt öka intresset för den Syrianska (Arameiska) kulturen visas kontinuerligt.

Vår syn är att barnen är vår framtid och därför arbetar Tv kanalen intensivt med att främja denna framtid på alla sätt.

En annan ambition är att kunna sända olika tecknade program och framförallt producera eget material inom området.

Sportprogram

Syrianska (Arameiska) folkgruppen är idrottsmedveten i och därför ställer det stora krav på kanalen i att hela tiden uppdatera våra tittare dels i med den syrianska idrottsvärlden men även med andra evenemang.

Teknik

Vi har i etablerandet av Suryoyo SAT satsat på en toppmodern utrustning. Detta dels för att erbjuda en bra kvalité men också för att kunna nyttja de tekniska fördelar som finns. Det nämnda innebär att vi använder oss av digital teknik ger en tydligare och renare bild.

Vi är också övertygade om att det i en investering för framtiden.